Свържи се с нас:
0886 401 409

Меню
Меню

Онлайн поръчки

Условия за ползване

С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че сте запознат и приемате условията, описани по-долу:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "Колев и Колев" АД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.k-k.bg

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин - www.k-k.bgТези условия представляват договор за покупко-продажба между "Колев и Колев" АД и всяко физическо лице, посетител на сайта извършил заявка за покупка на стоки чрез електронния магазин.

Като създател и собственик на интернет сайт www.k-k.bg, „Колев и Колев” АД (наричана по-долу „Доставчик”), Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани на този сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани  за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този сайт са под закрила на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва.

"Колев и Колев "АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 205 365 542

Под СТОКИ се разбира продуктите предлагани в електронния магазин.

Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин www.k-k.bgкоето е извършило поръчка чрез натискане на бутона "Поръчай", наличен във виртуалната количка.

Под  ДОСТАВЧИК се разбира "Колев и Колев" АД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките.
Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са с ДДС. Цените са за чифт или брой, без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ.

ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ.

В случай на липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването.

ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ.

ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет мрежата и др.

ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пази и не предоставя посочените от потребителите  лични данни на трети лица.

Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г. към случаите, за които не е задължително издаване на фискална касова бележка са и плащанията чрез наличен паричен превод или чрез пощенски паричен превод. Това изключение се отнася за наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи /ЗПУПС/.

ЗАЯВКИ ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.k-k.bg

С натискане на бутона "Поръчай", КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава приетата поръчка на КЛИЕНТА чрез e-mail съобщение и/или телефонно обаждане.

Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

В електронния магазин www.k-k.bg

КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти, като използва един от следните начини на плащане:

 1. Чрез наложен платеж, при доставка
 2. Чрез дебитна/кредитна карта
 3. Чрез Pay Pal

ДОСТАВКА

Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 48 часа в работни дни или според графика за разнос на куриерска фирма „Спиди”. Сроковете за доствака важат за регистрирани поръчки до 15 часа, за територията на България. Доставка извън пределите на страната се извършва според графика за разнос на куриерската фирма, която обслужва съответната държава. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка. СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите СТОКИТЕ документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Общи условия ЗАМЯНА/ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

Онлайн магазин www.к-к.bg уверява своите клиенти, че съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, имат правото да се откажат (или заменят) от получената от тях стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на стоката САМО при условие, че:

Продукта е в оригиналният си вид и качествени характеристики (не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката)

 • със запазена оригинална опаковка и етикет
 • не са налице повреди, причинени от неправилна употреба
 • без следи от употреба (не е скъсана, надраскана, счупена)
 • придружена от оригиналните документи, издадени от Колев и Колев АД (товарителница, фактура и други) получени заедно с поръчката.

НЕ се приемат обратни пратки с наложен платеж!

Стоката трябва да бъде изпратена на адреса от който е получена.

Ако не пазите товарителница и не знаете от кой адрес Ви е изпратена може да направите справка на тел.: 0886 401 409 

КЛИЕНТЪТ има право да върне стоката в 14 дневен срок във вида, в който я е получил. Стоката трябва да бъде върната на адреса, от който е изпратена заедно с попълнен формуляр за замяна. Този формуляр може да бъде изтеглен от тук . Ако КЛИЕНТЪТ желае да му бъде възстановена сума трябва да попълни заявление за възстановяване на сума.  

Внимание!!!

Ако не бъде спазено някое от горепосочените условия, искането за рекламациязамяна или връщане няма да бъде разглеждано!

Суми по рекламации се възстановяват САМО по банков път след получаване на върнатият продукт/артикул и след потвърждение на исканата рекламация.

Забележка: При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани от нас стоки, това ще бъде направено от нас чрез транзакция по посочена от клиента банкова сметка или PayPal. Не се допуска връщането на пари в брой!

Сумата ще бъде възстановена в срок до 14 работни дни, считано от датата, на която потребителят писмено е упражнил правото си да се откаже от стоката, чрез заявка за връщане на стока.

Транспортните разходи по връщане, замяна и/или рекламация на стоки по желание на клиента се поемат само от него!

Изключение се прави САМО в случаите на фабричен дефект.

ЗАМЯНА НА СТОКИ

Замяна на СТОКИ, закупени чрез интерент магазина на „Колев и Колев”, е възможна в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на ДОСТАВКАТА. Закупените СТОКИ могат да бъдат заменяни за СТОКИ от същия вид, както и за други, налични към момента в интернeт магазина. Разходите за транспорт при замяна на СТОКИТЕ от и към „Колев и Колев” са за сметка на КЛИЕНТА.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Съгласно чл. 55, ал. (1) от ЗЗП, КЛИЕНТЪТ има право в срок от 14 работни дни от датата на получаване да върне СТОКИТЕ на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ, трябва да е съхранил СТОКИТЕ, да не е увредена целостта на опаковката им и да е запазен търговският им вид (всички етикети, стикери и т.н трябва да са върху стоката). Разходите свързани с връщането на СТОКИТЕ са за сметка на КЛИЕНТА. При връщане на СТОКИ, на КЛИЕНТА се възстановява по банков път само сумата за върнатите СТОКИ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съгласно ЗЗП ние от „Колев и Колев” АД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

 1. Името и адреса ни -  „Колев и Колев”АД, гр. София 1397, ул. "Арх. Петко Момчилов" 2-8
 2. Номер на банкова сметка: Уникредит Булбанк АД, IBAN:BG48 UNCR 7000 1500 5511 82, BIC: UNCRBGSF
 3. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
 4. Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
 5. Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената.

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 01.03.2014г. „Колев и Колев” АД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.  

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Платформа за решаване на потребителски спорове (ОРС) на Европейската комисия (ЕК) 

Сравнение на продукти